Inventariseren van flora en fauna

Om ons beheer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn goede monitoringsgegevens van groot belang. Het Flevo-landschap kan het juiste peilbeheer, maaibeheer, bos(rand)beheer en andere beheervormen pas bepalen, wanneer wij weten welke flora en fauna in een terrein aanwezig zijn. Door verschillende van deze inventarisaties met elkaar te vergelijken, kunnen wij bepalen wat het effect is van ons beheer en dit waar nodig ‘fine tunen.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor monitoringsvrijwilligers.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?