Werken als vrijwillige boswachter

De vrijwillige boswachter vervult een ambassadeurs rol binnen het Natuurpark. 

Richting de bezoekers ben je het gezicht van Het Flevo-landschap. Je beantwoordt vragen van bezoekers, maar spreekt mensen ook aan op ongewenst gedrag (bijvoorbeeld bij los lopende honden). Richting de organisatie ben je de oren en ogen van de organisatie. Je signaleert problemen in het park waar bezoekers hinder van kunnen ondervinden zoals los hangende takken of gaten in de paden). 

Het is belangrijk dat de vrijwillige boswachter herkenbaar is voor het publiek.  Daarom is het dragen van bedrijfskleding verplicht. 

De taken van de vrijwillige boswachter

• Aanspreek punt voor bezoekers van het Natuurpark;

• Positieve manier uitdragen van het werk van Het Flevo-landschap;

• Informatie geven over mogelijkheden excursies;

• Verstrekken van informatie over het Natuurpark en onze andere natuurgebieden;

• Assisteren bij de ontvangt van groepen in het Natuurpark ( Bijvoorbeeld bij grotere excursies);

• Assisteren bij evenementen in het Natuurpark;

• Besturen van de boot en/of wagen in voor het maken van rondritten.

        Samenwerking

        De vrijwillige boswachter werkt nauw samen met andere vrijwilligers groepen in het natuurpark t.w. gastvrouwen/heren van het bezoekerscentrum en gidsen van het Natuurpark. De vrijwillige boswachter informeert de terreinbeheerder over terrein- en dierproblemen in het park. Je rapporteert aan de beheerder bezoekerscentra. 

        Voor deze functie worden de volgende vaardigheden verwacht:

        • Goede contactvaardigheden. Het leuk vinden om met mensen om te gaan;

        • Goede uitdrukvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;

        • Bereidheid om te werken in de weekenden en op feestdagen;

        • Bewuste houding t.a.v. natuur en milieu. Je hebt voorbeeldfunctie voor het publiek;

        • Kennis en enthousiasme overdragen op publiek;

        • Openstaan voor meningen en ideeën van anderen. In gesprek met publiek kunnen gaan;

        • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;

        • Geruime tijd buiten op pad kunnen zijn.

           Er vindt een inwerkperiode plaats, waar gedurende een bepaalde tijd meegelopen wordt met de buitendienst medewerkers en vrijwilligers van Natuurpark Lelystad.

            Momenteel zijn er geen vacatures voor vrijwillige boswachter.

            Steun ons werk

            Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?