Vogelwaarnemingen Lepelaarplassen: Wilde Zwaan

Wilde zwanen Natuurpark_Tristan de Groot.JPGmaandag 28 januari 2019

Met enige regelmaat melden wij op onze website welke vogels er recent zijn waargenomen in de Lepelaarplassen. In deze editie staat een fraaie en vrolijk klinkende wintergast centraal: de Wilde Zwaan!

Vogelaars lopen altijd warm voor de Wilde Zwaan. Het is een sierlijke witte vogel die zich van onze “gewone” Knobbelzwaan onderscheidt door de zwart-gele snavel, waar de Knobbelzwaan een oranje-rode snavel met een knobbel heeft. Daarnaast maakt hij in tegenstelling tot de Knobbelzwaan een prachtig geluid, een soort melancholiek getoeter. In het Engels heet hij dan ook Whooperswan (“woep,woep,woep”, zo klinkt het ongeveer). Dit geluid kunt u beluisteren op de website van de Vogelbescherming. Daar staat ook meer informatie over de Wilde Zwaan.

De Wilde Zwaan is een echte wintergast. De eerste vogels komen eind oktober aan en vertrekken weer naar hun broedgebied in de loop van maart. Nu is dus het moment om deze prachtige vogel te gaan zien. Dat broedgebied ligt in Scandinavië en Noord-Rusland. Bij de laatste wetlandtelling van 13 januari bevonden zich 45 Wilde Zwanen in het Lepelaarsplassengebied.

Andere recente waarnemingen
Tijdens de laatste telling van 13 januari viel het grote aantal verschillende eendensoorten op.:

Smient 890
Slobeend 388
Krakeend 438
Wintertaling 66
Wilde eend 92
Tafeleend 59

U ziet: ook in de winter is er genoeg te zien en te beleven in het Lepelaarsplassengebied!

Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap / Foto: Tristan de Groot

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!