Urkerbos-1.JPG

Urkerbos

Het Urkerbos wordt gekenmerkt door een mengeling van soortenrijk loofbos, naaldhoutbos en natuurrijke open plekken. In het bos ligt het geologisch reservaat P. van der Lijn, waar een morene uit de ijstijd aan de oppervlakte komt. In de zuidrand bevindt zich het Staartreservaat, een klein moerasgebied. Het bos is in ontwikkeling.

Elke maand schrijven boswachter Tim en Boswachter Arjan over hun bevindingen, belevenissen en beheerwerkzaamheden in het Urkerbos. 

Voorjaarsperikelen

Dagpauwoog_Het Flevolandschap.jpgvrijdag 03 maart 2017

Met het lengen van de dagen, het langzaam stijgen van de temperatuur en de zonkracht die in intensiteit toeneemt staat het voorjaar weer voor de deur. De eerste tekenen zijn ook alweer duidelijk waarneembaar. Zo staan de krokussen en sneeuwklokjes te bloeien en hebben de hooikoortspatiƫnten al menig zakdoek verbruikt omdat de hazelaars vol in bloei staan.

De eerste vlinders zijn weer ook gespot. Het gaat dan om vlindersoorten die als vlinder in Nederland overwinteren. Denk maar aan soorten als de Citroenvlinder, Dagpauwoog, Kleine vos (een vlinder dus) en de Gehakkelde Aurelia. Andere vliegende soorten laten ook weer van zich horen. In het bos word je 's morgens overspoeld met het gezang van vogels. Enkele hebben al echt het voorjaar in hun bol en zijn druk bezig met het verdedigen van een territorium en het zoeken naar een nestplaats. Ook zijn er al enkele vroege soorten aan het broeden. Één van die vroege vogels is de blauwe reiger, een soort die in kolonies broedt. In het Urkerbos bevindt zich al jaren een broedkolonie blauwe reigers en momenteel zijn de eerste nesten alweer bezet met broedende reigers. 

Boswachter Tim

« Terug

Het Urkerbos

Nu, ruim zestig jaar nadat de Noordoostpolder droog viel en Urk haar eilandstatus kwijt raakte, is een groot deel van het Urkerbos tot wasdom gekomen. Gemengd loofbos, afgewisseld met donker naaldhoutbos en natuurrijke open plekken bieden wandelaars en fietsers een beeld, dat zonder meer vergelijkbaar is met oude bossen in andere bosrijke delen van Nederland. Maar het Urkerbos heeft meer te bieden: al in de jaren zeventig werd duidelijk dat de rijkdom aan planten en dierenleven er ongekend hoog kon worden.

Lees meer

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!