Landschapszone Eemvallei in Oosterwold weer een stap dichterbij

Park.jpgGeplaatst: 01 juli

Een aantal initiatiefnemers uit het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, waaronder Het Flevo-Landschap, mogen samen invulling geven aan de landschapsstructuur De Eemvallei in Oosterwold bij Almere. Het Bestuurlijk Overleg Oosterwold heeft daarvoor op 29 juni 2016 de benodigde ruimte geboden. De inspiratiebron voor De Eemvallei is de historische loop van de Eem, die vroeger door het gebied liep dat nu Oosterwold heet. Deze oude rivierloop is nog terug te vinden in de ondergrond. De groene-blauwe omkleuring van het huidige, voornamelijk agrarische gebied is een impuls voor de ontwikkeling van Oosterwold.

Nieuwe Natuur
In het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland is de samenleving uitgenodigd om met ideeën te komen om natuur te creëren. Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-Landschap hebben in dit kader elk een voorstel voor ontwikkeling van een deel van De Eemvallei ingediend. Zij gaan samen aan de slag met kleinere initiatieven vanuit Flevoland. Eind 2014 gaven Provinciale Staten namelijk groen licht om deze projectideeën in combinatie met kleinere burgerinitiatieven uit het programma verder uit te werken.

Deze week is duidelijk geworden dat er in Oosterwold daadwerkelijk ruimte kan worden geboden aan deze gecombineerde initiatieven die samen De Eemvallei gaan vormen. Deze manier van samenwerken vanuit de samenleving past helemaal in het organische ontwikkelprincipe dat in Oosterwold gehanteerd wordt.

Volgende stap
Komende maanden werken de initiatiefnemers hun plannen verder uit, waarbij ook het gesprek wordt aangegaan met de betrokkenen in het gebied. De uiteindelijke samenwerking met de zittende gebruikers en grondeigenaren is bepalend voor de precieze locatie van de Nieuwe Natuur-initiatieven in De Eemvallei. In het zuidelijke gebied van De Eemvallei zal de gebiedsontwikkeling als eerste zichtbaar worden. Hier gaat Staatsbosbeheer in samenwerking met de initiatieven Speelwildernis, Voedselbos aan de slag om een belangrijk deel van het plan te realiseren. Ook wordt onderzocht of het initiatief Vliervelden een plek kan krijgen.

Oosterwold
Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Het polderlandschap ligt aan beide kanten van de A27. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat doen de Oosterwolders zelf en zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Van de eigen woning, het waterbeheer, afvalwaterverwerking de energievoorziening en het groen tot en met de wegen, de paden en de openbare ruimte. Daarnaast is op elke kavel, groot of klein, minimaal 50% gereserveerd voor (stads)landbouw. Zodat ook ondanks de komst van zo’n 14.000 nieuwe woningen Oosterwold een groen en productief agrarisch landschap blijft.

pNN initiatieven in noordelijk gedeelte De Eemvallei
Stichting Het Flevo-Landschap en ERF werken met de initiatiefnemers m2 natuur, Pioniernatuur en mogelijk Vliervelden samen verder aan de planuitwerking voor De Eemvallei, in het noordelijke gedeelte van Oosterwold. Daarbij wordt het gesprek aangegaan met de betrokkenen in het gebied. De samenwerkingsmogelijkheden met de zittende gebruikers en grondeigenaren is bepalend voor de precieze loop van dit deel van De Eemvallei. Daarom is bij het besluit om ruimte te bieden aan deze projecten in het noordelijke gedeelte nog geen exacte locatie vastgesteld.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!