Grote zilverreigers in Lepelaarplassen zijn verhuisd

DJI_0291.JPGGeplaatst: 22 juni

De grote zilverreigers hebben dit jaar in natuurgebied de Lepelaarplassen van Het Flevo-landschap een andere plek voor hun nesten gezocht dan andere jaren. Waarschijnlijk was hun oude locatie te onveilig geworden door de aanhoudende droogte.

Zo’n honderd paar grote zilverreigers (Ardea alba) broedden er dit jaar in de Lepelaarplassen bij Almere, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Maar niet meer in de oude kolonie. Deze is helemaal verlaten.

Ontwikkeling eerder ingezet
Terugkijkend, lijkt de verhuizing vorig jaar al ingezet. In 2019 zijn grote zilverreigers nog circa 170 nesten begonnen. Maar 40 daarvan werden ook weer verlaten, en zo’n tien paar bouwden hun nest op een nieuwe plek. Dit jaar heeft deze ontwikkeling zich dus doorgezet. “De grote zilverreigers broedden nu zuidelijker in ons gebied”, vertelt ecoloog Lukas van Lier van Het Flevo-landschap. De verhuizing werd bevestigd bij het maken van luchtopnamen om de ontwikkeling van vegetatie en kolonies van vogels in beeld te brengen.

Invloed van droogte
Dat deze grote, witte reigers met hun gele snavels verkasten, heeft vermoedelijk te maken met lagere waterstanden in de Lepelaarplassen. Die lagere waterstanden zijn het gevolg van de grote droogte van de afgelopen voorjaren en dit voorjaar. Uit de metingen aan de waterstand is af te leiden dat het peil ongeveer 15 centimeter lager is dan in de ‘goede jaren’. “Blijkbaar is dat voldoende om de oude plek ongeschikt te maken en op zoek te gaan naar nattere delen”, aldus Van Lier.

Veilig voor predatie
In drogere delen lopen de vogels meer gevaar dat jagers als de vos en boommarter hun eieren of jongen opeten. De huidige broedlocatie is wat dat betreft veilig. De aalscholverkolonie in de Lepelaarplassen is wat dat betreft ook veilig. De bomen met de huidige aalscholverkolonie staan ook duidelijk in een flinke plas water.

Robuuster moerasgebied
Een moerasgebied als de Lepelaarplassen kan op zich prima een droog jaar doorstaan. Moerasgebieden hebben vooral peildynamiek nodig: verschillen tussen seizoenen (hoog in de water, uitzakkend in de zomer) en afwisseling tussen nattere en drogere jaren. Meerdere droge voorjaren achter elkaar kunnen dan wel een probleem gaan vormen. In het project Oostvaardersoevers dat gaat over verbindingen tussen de Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen en het Markermeer, is dan ook een van de doelen het robuuster maken van het watersysteem.

DJI_0291.JPG

Boven: Luchtfoto Lepelaarplassen. De ‘witte nesten’ vooraan op de foto in het riet zijn nesten van grote zilverreigers. In de wilgen zitten aalscholvers, lager in het riet (in de ‘gaten’) nestelen grauwe ganzen. Foto: Bureau Waardenburg.

Onder: een grote zilverreiger. Foto: Randy van Domselaar.

IMG_3454.jpg

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!