UPDATE: Vragen over kap bomen Fisherplaats en Fisherpad Pampushout

Pampushout-4.jpgGeplaatst: 10 september

Update 10-09-2020
Naast de bomenkap bij de Fisherplaats in Almere heeft er regulier bosonderhoud plaatsgevonden langs het Fisherpad tot aan de Botterweg. Het bos is verdeeld in vijf blokken en elk jaar vindt er gepland onderhoud plaats in een blok. Op deze wijze wordt het bos elke vijf jaar gefaseerd gedund zodat de ondergroei en jonge bomen zich kunnen ontwikkelen en het bos vitaal blijft. Ook bomen die aan het eind van hun levenscyclus zitten en gevaar voor bezoekers opleveren worden tijdens deze werkzaamheden verwijderd. 

De werkzaamheden zijn gestart na het broedseizoen toen de droogte het ons mogelijk maakte om zonder al teveel schade aan de bodem te kunnen werken. Inmiddels heeft het flink geregend en zijn er op sommige plekken helaas bandensporen zichtbaar. Bij de werkzaamheden zijn voornamelijk populieren en essen verwijderd. De populieren stonden langs het fietspad en de wandelpaden. De afgelopen tijd waren meerdere bomen op het fietspad gevallen en verloren de bomen grote takken als het waaide. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om deze bomen te vervangen voor nieuwe exemplaren. Daarnaast zijn vakken essen gekapt vanwege de essentaksterfte. De meeste essen langs paden en lanen waren al verwijderd, maar de grotere percelen dieper in het bos zijn gekapt tijdens de vijfjaarlijkse dunning. Ook deze essenpercelen worden vervangen door nieuwe bomen.

Een gedeelte van de gekapte bomen blijft in het gebied liggen als voedsel en schuilplaats voor insecten en als voeding voor de bodem. Grotere stammen worden geveild om er meubels van te maken. Hout is een duurzaam product en de opbrengsten worden besteed aan natuurbeheer en -behoud. Als non profit-organisatie hebben wij geen winstoogmerk, beheren wij ook geen productiebossen en hebben wij geen verdienmodel met het kappen van bomen.

Het Flevo-landschap begrijpt dat gekapte bomen een nare aanblik kunnen bieden, maar het genoemde onderhoud was nodig voor de vitaliteit van het bos en de veiligheid van bezoekers. Dankzij de voedzame bodem in Flevoland (en het groeivermogen van de nieuwe aanplant) zal het bos er over afzienbare tijd weer prachtig bij liggen. 

Bericht 14-08-2020
Er is recent een strook bomen gekapt langs de Fischerplaats bij Pampushout in Almere. Dat leverde vragen en bezorgde reacties op van vaste bezoekers aan het gebied.

Als beheerder van bossen, lanen en dreven zijn wij - naast verantwoordelijk voor natuurbeheer en -ontwikkeling - ook verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en passanten. De bomen langs de Fischerplaats bleken de laatste tijd bij stevige wind zoveel risico's op omwaaien of het verlies van grote takken (en dus ongelukken) te geven, dat ze zijn weggehaald. Dat is uiteraard jammer, maar helaas noodzakelijk om de veiligeheid van bezoekers ana het gebied te kunnen garanderen. 

De functie van het gebied blijft echter gelijk en de gekapte bomen worden binnenkort vervangen voor nieuwe exemplaren.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!