Het Flevo-landschap start crowdfunding-actie voor Lepelaarplassen

De afgelopen winter heeft Het Flevo-landschap diverse werkzaamheden verricht in de Lepelaarplassen bij Almere. Zo zijn bestaande greppels hersteld in de Natte Graslanden, is de omringende hoge begroeiing gesnoeid en is er meer variatie aangebracht tussen natte en droge stukken. Vogels, insecten, amfibieën en kleinere zoogdieren profiteren van deze nieuwe omstandigheden. Dankzij de werkzaamheden blijft het gebied ook in de toekomst jaarrond aantrekkelijk voor vele vogelsoorten.

De Lepelaarplassen in vogelperspectief

Crowdfunding-actie

De ingrepen hadden meteen effect: de Lepelaarplassen zijn dit voorjaar alweer erg druk bezocht door grote groepen vogels. Maar daarmee is het project nog niet afgerond. Het Flevo-landschap wil ook de recreatieve voorzieningen rond de Lepelaarplassen aanpakken, zodat bezoekers van dichtbij kunnen blijven genieten van de vele vogelsoorten zonder deze te verstoren.

Help jij ook mee?

Mede dankzij een bijdrage vanuit Fonds Verstedelijking Almere is er al een groot gedeelte van de investering gedekt. Maar om twee veelbezochte vogelkijkhutten bij de Lepelaarplassen te kunnen vernieuwen, start Het Flevo-landschap daarom een crowdfunding-actie. Wouter Meijboom, boswachter van Het Flevo-landschap legt uit: “De vogelkijkhutten langs de Natte Graslanden in de Lepelaarplassen zijn nodig aan vervanging toe. We hebben nog 30.000 euro nodig om alle vernieuwingen te kunnen uitvoeren. We doen een beroep op bezoekers en natuurliefhebbers om deze voorzieningen te kunnen realiseren. Help jij ook mee? Elke bijdrage, groot of klein, is bijzonder welkom om dit bijzondere gebied bij Almere goed beleefbaar te houden. We hopen dit najaar te kunnen starten met de bouw van de nieuwe hutten.”

Basaltstenen

Meijboom: “We maken de nieuwe kijkhutten van schanskorven gevuld met basaltstenen. Met deze constructie krijgen de kijkhutten dezelfde uitstraling als de rest van de vogelobservatiepunten in Nationaal Park Nieuw Land. De basaltstenen (die ook te vinden zijn langs de dijken van Flevoland) bieden meteen een mooie schuilplaats voor insecten. Nieuwe informatieborden en zitbanken en fietsbeugels van hout uit eigen bos maken de kijkhutten compleet. Een ideale plek om vogels te kijken, zonder ze te storen.”

Lepelaar met jong

Bijzonder gebied met hoge natuurwaarde

De Lepelaarplassen zijn een Natura-2000 gebied, dat onderdeel uitmaakt van Nationaal Park Nieuw Land. Het gebied bestaat uit bos, moeras, nat grasland en rietland met een zeer hoge natuurwaarde en een grote biodiversiteit. De Lepelaarplassen zijn het leefgebied van veel verschillende dier- en plantensoorten en liggen centraal op de trekroute van migrerende vogels. In het gebied zijn meer dan 300 vogelsoorten waargenomen.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?