Rotterdamse Hoek klaar voor meer weidevogels

In de Rotterdamse Hoek broeden ieder jaar veel weidevogels. Ook ligt er een oud moerasdeel. Om het broedsucces te behouden en het moeras te versterken, hebben er dit najaar grondwerkzaamheden plaatsgevonden. Die werkzaamheden zijn nu afgerond.

kievit
© Richard Enfield
Kievit, foto Richard Enfield

In de Rotterdamse Hoek zijn zowel een moeras als weidevogelgrasland te vinden. Het moeras ontwikkelde zich alleen nauwelijks. Dit kwam doordat de plas te diep was en de randen eromheen (kades) te hoog. Dit najaar zijn daarom deze kades voor een deel afgegraven, om meer rietgroei te stimuleren. Ook bezoekers krijgen zo meer het moerasgevoel.

Meer variatie

De grond die daarbij is vrijgekomen is ingezet voor verbetering van het weidevogelgrasland. In de Rotterdamse Hoek broeden ieder jaar veel weidevogels. Om het broedsucces te behouden, was meer reliëf in het grasland nodig. De kavel is nu jaarrond nat, met meer reliëf ontstaat meer variatie in nat-droog in het gebied. Dat is ook goed voor het bodemleven – en daarmee voor de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels. Ook het tegengaan van een verdere uitbreiding van pitrus wordt nu beter mogelijk.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?