Pater Davidshert

Ooit was het Pater Davidshert een veelvoorkomende soort die in China leefde. Helaas zijn de aantallen in de loop van de jaren drastisch gekelderd. Wereldwijd leven er nog maar zo’n 1500 Pater Davidsherten. Natuurpark Lelystad is één van de weinige plekken wereldwijd waar dit bijzondere hert te zien is en het is de enige plek in Nederland waar het Pater Davidshert rondloopt.

English Deutsch

 

Het Pater Davidshert is afkomstig uit China. Het is een zeer bedreigde soort en dat maakt het extra bijzonder dat ze Natuurpark Lelystad rondlopen. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is er een fokprogramma voor Pater Davidsherten opgezet en hun aantal groeit nu gestaag. Er leven zelfs weer Pater Davidsherten in het wild in China. Toch is hun genetische basis erg smal en zijn de dieren gevoelig voor ziekten. Elk dier dat geboren wordt is dus van belang! Binnen Natuurpark Lelystad doen wij ons uiterste best om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van deze soort.

Naam: Pater Davidshert

Soortnaam: Elaphurus davidianus

Familie: hertachtigen

Leefgebied: China

Lengte: schouderhoogte 1,15 meter

Gewicht: 150 - 200 kg

Voedsel: gras, kruiden en waterplanten

Bijna uitgestorven

Pater Davidsherten werden in 1865 in China ontdekt door de Franse pater Armand David. De pater was de eerste Europeaan die de dieren zag en noemde ze naar zichzelf. Ooit was het een veelvoorkomende soort die in heel China leefde. In de loop van de tijd hadden de Chinezen de herten echter zo zwaar bejaagd, dat de soort bijna was uitgeroeid. Er leefde nog maar één kudde op het jachtterrein van het keizerlijke hof in Peking.

Die dieren werden tot overmaat van ramp in 1900 tijdens de Boksersopstand afgeschoten en opgegeten door de hongerige bevolking. Zestien herten overleefden, omdat ze vlak voor de Bokseropstand als geschenk van de keizer naar Europese dierentuinen waren verscheept. Alle huidige Pater Davidsherten stammen van die zestien dieren af. Ook de herten in het Natuurpark Lelystad.

Waterhert

Het Pater Davidshert is een vrij groot hert met een bruine vacht. De dieren hebben langere neuzen, staarten en poten dan edelherten en bredere hoeven, waarmee ze op drassig terrein uit de voeten kunnen. Het zijn echte moerasherten die voornamelijk grazen, maar in de zomer hun plantaardig dieet aanvullen met waterplanten. Het zijn prima zwemmers en houden van water.

In Natuurpark Lelystad wonen de dieren in een groot, waterrijk verblijf waar je ze regelmatig kunt zien zwemmen en foerageren in het water. De mannetjes hebben een groot gewei waarvan de takken naar alle kanten zijn gericht. De jongen die worden geboren hebben lichte vlekken zodat ze tussen de struiken minder opvallen. Die vlekken verdwijnen bij het opgroeien.

© Wikipedia

Wist je dat?

- Het Pater Davidshert in het Chinees “sze pu shiang” genoemd wordt? Dit betekent “geen van de vier”. De reden dat ze het dier zo noemen is omdat het lijkt alsof het uit vier dieren is opgebouwd en daarmee ook geen van de vier dieren is. Zo zou hij de nek van een kameel, de hoeven van een koe, het gewei van een hert en een ezelachtige staart hebben.

- Het Pater Davidshert de enige soort is waarbij het mannetje soms twee keer per jaar een nieuw gewei krijgt. 

- Daarnaast is het ook de enige soort waarbij de punten van het gewei allemaal naar achteren staan.  

- Ze - net als bij een rendier - een krakend geluid maken bij het lopen.