grutto_180310_arkemheen_evz026107.jpg

Vogelwaarnemingen Lepelaarplassen

Vogelwaarnemingen Lepelaarplassen

Februari 2019: grutto

Bij de wetlandtelling van februari 2019 viel op dat er in de Natte Graslanden al een aantal grutto's zijn geteld. 46 om wel te verstaan. Dat is vroeg in het jaar! Waarschijnlijk betreft het hier grutto's die nog een stukje verder moeten vliegen naar het Noorden en dus nog op weg zijn naar hun eindbestemming: hun broedgebied.

Toch is het behoorlijk vroeg, zoals zo veel in de natuur de laatste jaren steeds vroeger plaats vindt. Klimatologische veranderingen zijn daar waarschijnlijk debet aan. Of dat nu een gunstige ontwikkeling is wil ik in het midden laten, maar ik ben altijd weer blij als de eerste grutto's zich aanmelden na de winter. Het versterkt nu eenmaal je gevoel dat de lente met rasse schreden nadert.

Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap

Waarnemingen

De opvallendste waarnemingen van februari 2019:
Brandgans 1200
Grauwe Gans 303
Kolgans 218
Aalscholver 222
Grutto 46 
Kievit 250

Januari 2019: wilde Zwaan

Een van de vogels waar vogelaars altijd warm voor lopen is de wilde Zwaan. Een sierlijke witte vogel die zich van onze “gewone” knobbelzwaan onderscheidt door de zwart-gele snavel, waar de knobbelzwaan een oranje-rode snavel met een knobbel heeft. Daarnaast maakt hij in tegenstelling tot de Knobbelzwaan een prachtig geluid,een soort melancholiek trompetgeluid. In het Engels heet hij dan ook  whooperswan. (“woep,woep,woep”zo klinkt het ongeveer). Dit geluid kunt u beluisteren op de website van de Vogelbescherming. Daar staat ook meer informatie over de wilde zwaan.

De wilde zwaan is een echte wintergast. De eerste vogels komen eind oktober aan en vertrekken weer naar hun broedgebied in de loop van maart. Nu is dus het moment om deze prachtige vogel te gaan zien. Dat broedgebied ligt in Scandinavië en Noord-Rusland. Bij de laatste wetlandtelling van 13 januari bevonden zich 45 wilde zwanen in het Lepelaarsplassengebied.

Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap

Waarnemingen

Tijdens de laatste telling van januari viel het grote aantal verschillende eendensoorten op.:
Smient 890
Slobeend 388
Krakeend 438
Wintertaling 66
Wilde eend 92
Tafeleend 59

U ziet: er is genoeg te beleven in het Lepelaarsplassengebied

 

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!