Cetti's zanger_Mark S Jobling.jpg

Vogelwaarnemingen Lepelaarplassen

Vogelwaarnemingen Lepelaarplassen

Deze maand is de vogel in de spotlights: de cetti's zanger
Foto: Mark S Jobling

Tijdens de laatste telling van 18 november werden er in het Lepelaarsplassengebied in totaal 5 cetti’s zangers geteld. Wat is daar nu bijzonder aan? Nu dat zit zo: sinds enkele jaren maken we in Flevoland een ware intocht van Cetti’s Zangers mee. Oorspronkelijk uit Zuid-Frankrijk en zuidelijker rukt deze rietvogel op naar het noorden. De oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk in de klimaatverandering.

Tijdens ringsessies in Flevoland worden ze nu regelmatig gevangen en geringd. Het aantal broedparen loopt zeer sterk op en ook bijzonder: de soort trekt in de winter niet of nauwelijks weg en is dus het gehele jaar aanwezig. In enkele jaren is de Cetti’s Zanger dus gepromoveerd van dwaalgast tot jaarvogel.

Toch is het een mysterieuze vogel. Je ziet hem vrijwel nooit, maar zijn geluid is onmiskenbaar: een explosieve, metalige roep die ongeveer klinkt als plitt! overgaand in een ratelend plirrrr. Zijn zang bestaat uit een plotselinge luide uitbarsting van metalig klinkende, galmende klanken: tsjie tsjietewoe-wietsjewoe-wie! De cetti's zanger kun je op de website van de vogelbescherming beluisteren.

Als je hem hoort heb je een nieuwe buur ontmoet.
Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap

Recente waarnemingen

In de maand November treffen we op de Lepelaarsplassen veel zwanen en eenden aan. Goed te zien vanuit de vogelkijkhut. Op 18 november werden er bij een watervogeltelling de volgende waarnemingen gedaan:

160 Wintertalingen
135 Smienten
193 Kuifeenden
13 Pijlstaarten
163 Slobeenden
88 Krakeenden
16 Knobbelzwanen
20 Kleine Zwanen

Ook het Wilgenbos is de moeite waard:

20 Goudhanen
1 Houtsnip
75 Merels
37 Roodborsten
52 Vinken

U ziet: er is genoeg te beleven in het Lepelaarsplassengebied

 

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!