Weidevogelgebied Lepelaarplassen opgeknapt

Afgelopen najaar en winter heeft het Flevo-landschap werkzaamheden verricht in verschillende gebieden waar weidevogels, watervogels en steltlopers centraal staan. Onder meer in natuurgebied de Lepelaarplassen, één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land. Maar waarom doen we dat? Heeft het wel resultaat? En wat levert het je als bezoeker op? We vroegen het aan Wouter Meijboom, terreinbeheerder in Zuidelijk Flevoland.

Wat hebben jullie gedaan in de Lepelaarplassen?
,,We hebben eind vorig jaar de bestaande greppels hersteld in de Natte Graslanden van de Lepelaarplassen. De oevers van de greppels bleken te steil, dus die hebben we flauwer gemaakt waardoor er een groter grensgebied tussen water en land ontstond. En daar profiteren vogels, insecten, amfibieën en kleinere zoogdieren van. De grond die we bij die werkzaamheden overhielden hebben we gebruikt om kleine eilanden aan te leggen. Deze eilandjes steken ook in natte perioden boven het water uit en dat levert voor vogels een veilige rust-, foerageer- of nestplek op. Daarnaast hebben we de bomen rondom de Natte Graslanden verwijderd zodat vogels zich veiliger voelen.’’

Waarom waren deze ingrepen nodig?
,,De Lepelaarplassen zijn zeer biodivers. Ondanks de grote vogelrijkdom zagen we dat de weidevogels het moeilijker kregen. Enerzijds doordat de begroeiing rondom hun leefgebied steeds hoger werd, anderzijds omdat het gebied sneller droogviel en de oevers van de vele greppels waar de vogels foerageren, eigenlijk ongeschikt werden. Vandaar de aanpassing naar flauwere oevers, het verwijderen van begroeiing en het vergroten van de diversiteit in natte en droge stukken. Het gebied is hierdoor weer een stuk diverser én aantrekkelijker geworden voor soorten als tureluur, watersnip, grutto, kluut, lepelaar en vele soorten eenden. Vooraf leek het een grote ingreep, maar uiteindelijk viel het me heel erg mee. Als er ergens werd gewerkt gingen de vogels simpelweg een stukje verderop zitten. Het gebied bleek groot genoeg om de tijdelijke verstoring op te vangen. Dit voorjaar, meteen na de werkzaamheden, wemelde het dan ook alweer van de vogels. Daar was ik erg blij mee.’’

Wat ga je als bezoeker merken van de ingrepen?
,,In het voorjaar zal het gebied vol zitten met weidevogels en steltlopers. In de zomer zal het gebied droger worden, zakt het waterpeil in de greppels en kunnen de vogels ook de greppels zelf gaan gebruiken om voedsel te zoeken. In de zomer komen ook de koeien weer terug. Zij begrazen het grasland en houden het zo open. Hopelijk zien we dan ook veel jonge vogels!’’

Waarom moet je het gebied bezoeken?
,,Zoals gezegd is de Lepelaarplassen een zeer divers en dynamisch gebied met verschillende landschappen waar veel bijzondere en mooie soorten leven. Door deze dynamiek zal elk bezoek dus anders zijn. Het verveelt echt nooit. Wat het gebied extra uniek maakt, is de goede beleefbaarheid. Je kunt een gedeelte van het gebied niet in, maar vanaf de randen zie je alles. Je hebt als bezoeker letterlijk de beste plek in dit natuurtheater, zonder dat je het verstoort. Je kunt het gebied perfect beleven op de fiets of wandelend, er staan talloze kijkhutten en kijkschermen langs de route en er staan diverse bankjes om even uit te rusten. ’’

Nieuwe kijkhutten in de Lepelaarplassen
Twee van de vogelkijkhutten langs de Natte Graslanden in de Lepelaarplassen zijn nodig aan vervanging toe. Daarom gaan we ze vernieuwen.  De nieuwe kijkhutten worden gemaakt van schanskorven gevuld met basaltstenen – die ook te vinden zijn langs de dijken van Flevoland. Deze basaltstenen bieden meteen een mooie schuilplaats voor insecten. Nieuwe informatieborden, fietsbeugels en zitbanken – van hout uit eigen bos – maken de kijkhutten compleet. Een ideale plek om vogels te kijken, zonder ze te storen.

Om de nieuwe kijkhutten te realiseren hebben we nog € 30.000 nodig. Help jij mee? Elke bijdrage is welkom en je maakt daarbij ook nog kans om een verrekijker ter waarde van € 209 te winnen (ter beschikking gesteld door Cameranu).

Nog meer verbeteringen!
Naast het vernieuwen van de kijkhutten voeren we de komende periode, vanuit het Fonds Verstedelijking Almere, nog meer verbeteringen door in het  Lepelaarplassengebied. We leggen o.a. een avontuurlijk wandelpad aan in het Wilgenbos. We verbeteren het fietspad langs de Lepelaarplassen en bouwen aan een gloednieuw bezoekerscentrum.

Doneer voor nieuwe kijkhutten

De twee vogelkijkhutten langs de Natte Graslanden zijn nodig aan vervanging toe. Daarom gaan we ze vernieuwen. Help jij mee met een gift? Elke bijdrage is welkom en je maakt daarbij ook nog kans om een verrekijker te winnen!

Doneer eenmalig