Het Flevo-landschap zet water centraal in 2022

Als inwoner van Flevoland staat u er waarschijnlijk niet elke dag bij stil, maar bijna alles in ons Flevolandse leven draait om water! Zo wonen we letterlijk vier meter onder de zeespiegel en houden we droge voeten dankzij de hoge dijken en grote gemalen die onze provincie omringen. 

Flevoland is de voormalige bodem van de Zuiderzee, een groot gebied dat nog niet zo heel lang geleden werd leeggepompt om plaats te maken voor grootschalige landbouw- en stedelijke ontwikkeling. Nieuw land, door mensenhanden veroverd op de natuur! Maar die bijzondere situatie brengt wel uitdagingen met zich mee op het gebied van waterpeil, waterkwaliteit en natuurbeheer.

Waterpeil

In Flevoland wordt het waterpeil kunstmatig beheerd. Dat is een compromis, want landbouw en stedelijk gebied vragen om een lager waterpeil, terwijl de Flevolandse natuur vooral nat moet blijven om gezond te zijn. En dat is een probleem, want door het lage waterpeil in de polder droogt de voormalige zeebodem steeds meer uit, waardoor de bodem inklinkt. We zakken als provincie langzaam maar zeker naar beneden en dat brengt problemen met zich mee in de vorm van verzakkende bebouwing, krimpscheuren in de bodem en afnemend en verarmend bodemleven. Niet alleen natuurgebieden, maar ook agrariërs in Flevoland ondervinden steeds meer problemen door droogte. Vroeger hadden zij vooral last van een te vochtige bodem, nu beregenen ze vaak al vroeg in het voorjaar tot laat in het seizoen om hun gewassen succesvol te kunnen zaaien, laten kiemen, laten groeien én oogsten.

Waterkwaliteit

Ook de waterkwaliteit in Flevoland staat onder druk. Er komen pesticiden uit de landbouw, stikstof uit de lucht en medicijnresten van bewoners in het water terecht. Door bodemdaling neemt bovendien de druk van opwellend zout water (zogenaamde ‘zoute kwel’) toe. Met name in de Noordoostpolder hebben agrariers en natuurgebieden in droge tijden last van dit zoute water. Daarnaast zorgt een opwarmend klimaat voor een stijging van de watertemperatuur. Deze mix van invloeden vermindert de waterkwaliteit en leidt in bepaalde gevallen tot zuurstoftekorten in het water, vissterfte, botulisme, blauwalg en explosieve groei van waterplanten.

Unieke natuur

Natuurgebieden in Flevoland zijn uniek. Enerzijds omdat ze – anders dan in de rest van Nederland – vaak niet op arme, schrale gronden liggen die ongeschikt zijn voor landbouw, maar juist op heel vruchtbare kleigrond. Anderzijds omdat ze vaak een heel sterke band hebben met water: denk aan onze moerassen, natte graslanden en plassen. Onze bossen op rijke kleigrond en moerasgebieden zijn uniek in Nederland (en zelfs in heel Europa). Het is belangrijk om ze in een warmer wordend klimaat en tijdens langere droogteperiodes te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Daar maakt Het Flevo-landschap zich sterk voor.

Flevoland waterland

Als natuurbeheerder heeft Het Flevo-landschap dagelijks te maken met water. In onze gebieden bewaken we niet alleen de waterkwaliteit, maar ook het waterpeil en werken we elke dag aan het geschikt houden van natuurgebieden voor de plant- en diersoorten die er leven. Denk aan otters, bevers, zeearenden en allerlei soorten watervogels, maar ook ontelbare kleinere organismen die van groot belangrijk zijn voor een gezonde kringloop. Gezond en voldoende water is simpelweg een voorwaarde voor gezonde, robuuste en veerkrachtige natuur. Om die reden besteden we in 2022 extra veel aandacht aan alles wat met gezond water, waterkwaliteit, waterstand en waterbeheer te maken heeft. In 2022 draait alles bij ons om welke werkzaamheden we uitvoeren voor de mooiste waterrijke natuur, bijzondere waterdieren, opvallende water-gerelateerde waarnemingen, waternieuws en waterontwikkelingen!

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?