Inloopbijeenkomst Nieuwe Natuur Schokland

Op dinsdag 13 december organiseren Het Flevo-landschap en gemeente Noordoostpolder een inloopbijeenkomst over Nieuwe Natuur Schokland.

Op de bijeenkomst zijn de eerste schetsen van de herinrichting van het zuidelijk deel van het werelderfgoed beschikbaar. Doel van het project is behoud van de archeologie in de bodem ten zuiden van het voormalige eiland.

Bodem vernatten via greppels

Voor de bescherming van de bodemarcheologie is vernatting van de top en flanken van de ondergrondse rivierduin nodig. Dat kan bovenlangs via ondiepe greppels. Het grondgebruik wijzigt hier in vochtig weidevogelgrasland en flora- en faunarijk grasland. Op de andere helft van het gebied komt de akkerbouw ten dienste te staan van bodem en natuur, via regeneratieve landbouw. Ook aan beleving door bezoekers wordt gewerkt. Het projectgebied is 200 hectare groot. 

Eerder dit jaar maakten we al de resultaten van de veldproef met greppelinfiltratie bekend. Graag informeren we u verder. Daarnaast kunt u reageren op de ideeën voor de inrichting.

Praktisch

De inloopbijeenkomst is op 13 december van 19.00-20.30 uur in bezoekerscentrum de Gesteentetuin van Het Flevo-landschap, Keileemweg 1, Schokland. Aanmelden is niet nodig maar waarderen we wel. Mail uw contactgegevens naar: info@flevolandschap.nl, o.v.v. Inloopbijeenkomst Nieuwe Natuur Schokland. Belanghebbenden zijn per brief over de bijeenkomst geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie over het project op nieuwenatuurschokland.nl.

Het project Nieuwe Natuur Schokland is een gezamenlijk initiatief van Het Flevo-landschap en de gemeente Noordoostpolder. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?