Inloopbijeenkomst Noorderwold-Eemvallei deelgebieden 1 en 2

Voor het nieuwe natuurproject Noorderwold-Eemvallei is voor deelgebied 1 en 2 een nieuw ontwerp gekomen. Begin juli komt het voorontwerpbestemmingsplan voor deze deelgebieden van fase 1 ter inzage te liggen. 

We organiseren daarom op dinsdagavond 5 juli 2022 een informatiebijeenkomst over dit aangepaste ontwerp. Op deze inloopbijeenkomst kunt u aangepaste plan bekijken en een toelichting op het ontwerp krijgen.

  • Waar: gemeentehuis Zeewolde, Raadhuisplein 1
  • Wanneer: dinsdag 5 juli van 19:30 – 21.00 uur
  • Voor wie: omwonenden en andere betrokkenen en belangstellenden
  • Aanmelden: voor deze inloopbijeenkomst is aanmelden niet nodig

Nieuwe Natuur Noorderwold-Eemvallei

Met steun van de provincie Flevoland realiseert Het Flevo-landschap langs de Ibisweg in Zeewolde in twee fasen in totaal zo’n 230 hectare nieuwe natuur. De ambitie is dat Noorderwold-Eemvallei zich ontwikkelt tot een gastvrij gebied waar bezoekers natuur kunnen beleven en natuurinclusieve landbouw kunnen ervaren. Hiervoor werkt Het Flevo-landschap onder meer samen met Stichting Hemus en ERF BV.

Deelgebieden 1 en 2

Voor de eerste fase natuurontwikkeling, 185 hectare, zijn er drie deelgebieden (zie kaart). Voor deelgebied 3 heeft de gemeenteraad van Zeewolde op 24 mei 2022 het nieuwe bestemmingplan vastgesteld. Voor deelgebieden 1 en 2 gaat het voorontwerp bestemmingsplan begin juli 2022 in procedure. De informatiebijeenkomst gaat over deelgebieden 1 en 2. Mocht u vragen hebben over deelgebied 3, dan kunt u deze uiteraard ook stellen. 


Noorderwold-Eemvallei wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?