64 organisaties roepen namens miljoenen Nederlanders het kabinet op

Met een gezamenlijke oproep in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.

Veel Nederlanders zien dat het van belang is om nú op te komen voor de natuur. Zo vindt 88% natuur in Nederland essentieel en vindt 69% dat er méér natuur zou moeten komen, blijkt uit onderzoek van I&O Research eerder dit jaar. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord goede plannen gemaakt voor de natuur en het herstel hiervan. Nu is het de hoogste tijd om ze uit te voeren.

In elkaar stortend kaartenhuis

De natuur in Nederland staat namelijk onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer. Nederland bungelt onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en wat betreft waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons.  Want als soorten uitsterven of verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur.

Gezonde en veilige leefomgeving ieders belang

Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Zo helpen goed functionerende veenmoerassen en bossen bij het verminderen van de klimaatverandering. Het nat houden van de bodem voorkomt verzakkingen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een gezonde bodem is bovendien een voorwaarde voor schoon water. Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Daarnaast bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf. Insecten zijn enorm belangrijk als bestuivers van landbouwgewassen, vogels helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten. De organisaties roepen daarom het kabinet op door te pakken met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Want we moeten nu zorgen voor onze eigen toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen.

Aan deze actie doen mee: ANWB, ASN Bank, Ballast Nedam, Bionext, Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Caring Farmers, Caring Vets, CSA Netwerk Nederland, De Duurzame Verpleegkundige, De Goede Zaak, De Groene Huisarts, De Vlinderstichting, Dier & Recht, Dierenbescherming, Federatie Agro-ecologische Boeren, Fietsersbond, Greenpeace, GroeneKerken, Groene Zorg Alliantie, Grootouders voor het Klimaat, Heijmans Thijsse Stichting, Herenboeren, IUCN NL, IVN, Klimaatstichting HIER, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Land van Ons, LandschappenNL (als koepel van de provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties), Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen, Mennistenerf, Milieudefensie, Mobilisation for the Environment, Mooi Wageningen, Naturalis, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, NLGreenlabel, Ongereptenatuur.nl, Pennemes, Planetary Health Hub – NL, Projectgroep Duurzame Oogheelkunde, Reizigersvereniging Rover, Rewilding Europe, SoortenNL, Sportvisserij Nederland, Stichting Demeter, Stichting De Noordzee, Stichting Gaia Sira, Toekomstboeren, Transitiecoalitie Voedsel, Triodos Bank, Urgenda, Varkens in Nood, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen, Vereniging voor Biodynamische Landbouw en Voeding, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Wandelnet, Wereld Natuur Fonds, Zoogdiervereniging, Zorg voor Klimaat.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?