Ontwerpbestemmingsplan ‘Noorderwold deelgebied 1 en 2’ ter visie

Het Flevo-landschap heeft bij de gemeente Zeewolde een herziening van het bestemmingsplan aangevraagd voor een tweede deel van Noorderwold-Eemvallei. Dit zijn de deelgebieden 1 en 2 langs de Ibisweg, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 9 november tot en met 20 december 2022 ter visie. In totaal gaat het om een wijziging voor circa 155 hectare. Het plan voorziet in de aanleg van moeras, bos en grasland. Een deel is compensatie voor elders verdwenen natuur bij de verbreding van de A6.

Loop van de Oude Eemvallei

In het landschappelijk ontwerp is de oude loop van het Eemvallei terug te zien. Ook komen er wandelpaden. Het nieuwe natuurgebied, waar natuurinclusieve landbouw deel van uitmaakt, levert zo een kleinschalig landschap op waar het ontspannen wandelen en fietsen is en vogels volop voedsel vinden.

Agrarisch medegebruik

Dit voorjaar stelde de gemeenteraad van Zeewolde het nieuwe bestemmingsplan vast voor deelgebied 3, ten zuiden van de Ibisweg. Met de drie deelgebieden samen realiseert Het Flevo-landschap in het kader van het provinciale Programma Nieuwe Natuur in totaal circa 170 hectare nieuwe natuur met agrarisch medegebruik die de natuurdoelstellingen ondersteunt. Meer informatie over inzage en het ontwerpbestemmingsplan zijn te vinden via de de gemeente Zeewolde. Online inzage kan ook via ruimtelijkeplannen.nl.


Noorderwold-Eemvallei wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie over het project via flevolandschap.nl/noorderwold-eemvallei.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?