Voorontwerp ‘Noorderwold deelgebied 1 en 2’ ter visie

Voor het nieuwe natuurproject Noorderwold-Eemvallei is voor deelgebied 1 en 2 een nieuw ontwerp gekomen. Vanaf 13 juli ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor dit deel van fase 1 ter visie.

Het Flevo-landschap realiseert in de buurt van de Ibisweg en de Grote Trap in Zeewolde in twee fasen in totaal zo’n 206 hectare nieuwe natuur. De ambitie is dat Noorderwold-Eemvallei zich ontwikkelt tot een gastvrij gebied waar bezoekers natuur kunnen beleven en natuurinclusieve landbouw kunnen ervaren. Hiervoor werkt Het Flevo-landschap onder meer samen met Stichting Hemus. Ongeveer de helft wordt bos en moeras, ter compensatie van wat bij de verbreding van de snelweg A6 is verdwenen en elders in Flevoland moet terugkomen. De nieuwe natuur krijgt geen Natura 2000-status.

Oude Eemvallei zichtbaar

De eerste fase natuurontwikkeling, 185 hectare, kent drie deelgebieden. Het nieuwe bestemmingplan voor deelgebied 3 (37 ha) heeft de gemeenteraad van Zeewolde op 24 mei 2022 al vastgesteld. Voor deelgebieden 1 en 2 (zo’n 155 ha) gaat nu dus het voorontwerpbestemmingsplan in procedure. Het gaat hier om de aanleg van bos, natte natuur en natuurinclusieve landbouw. Een klein stuk krijgt een roodbestemming passend bij Oosterwold (wonen/werken i.c.m. natuur/landbouw). Het ontwerp maakt ook de loop van de oude Eemvallei van duizenden jaren geleden terug zichtbaar in het landschap. Ook zijn er wandelpaden opgenomen.

Het plan en de notitie reikwijdte en detailniveau MER Noorderwold- Eemvallei Fase 1 liggen ter visie tot en met 23 augustus. Meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan en reageren is te vinden in het Gemeenteblad van Zeewolde.

Programma Nieuwe Natuur en EU

Noorderwold-Eemvallei wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland waarmee particulieren en natuurorganisaties toegankelijke en beleefbare natuur kunnen ontwikkelen vanuit de behoefte van Flevolanders en dicht bij huis, en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?