Werkzaamheden voor inrichting Noorderwold-Eemvallei

Het Flevo-landschap gaat op 5 december verder met de inrichting van het nieuwe natuurgebied Noorderwold-Eemvallei in Zeewolde.

Noorderwold-Eemvallei was duizenden jaren geleden nog een rivierengebied met brede valleien en later veenmoeras. Straks is het nieuwe natuur in de polder tussen Almere en Zeewolde waar je die Eemvallei terugleest in het landschap en het ontspannen wandelen en fietsen is. Vanaf begin volgend jaar zijn in een eerste deel wandelaars welkom.

Deelgebied 3

De werkzaamheden vinden plaats in deelgebied 3 uit de eerste fase van dit project in het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. Het gaat om het deel ten zuiden van de Ibisweg in Zeewolde.

Grondwerk

Op 5 december wordt gestart met het grondwerk voor de aanleg van een scheidingssloot en een natuurvriendelijke oever aan de zuidkant van deelgebied 3. De grond die hierbij vrijkomt wordt direct binnen het gebied verwerkt. De grondwerkzaamheden zijn naar verwachting voor de jaarwisseling klaar. Verder komen er wandelpaden, zodat het gebied te bezoeken en te beleven is.

Aanplant bomen en struiken

Vanaf begin december vindt aanplant van bomen en struiken plaats. Het Flevo-landschap gaat circa 8 hectare bos aanplanten en een fruitboomgaard met inheemse rassen. In het kader van de verkenning van de integratie tussen natuur en landbouw gaan op 4 hectare hazelnoten en struiken de grond in. Dit is voor een experiment van stichting Hemus met agroforestry in een rijenteelt met eenjarige voedselgewassen voor de biologische markt. Ook de vogelakkers met een granen-bloemenmengsel, waar vogels jaarrond voedsel vinden, krijgen een vervolg.


Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie over het project: flevolandschap.nl/noorderwold-eemvallei.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?