Wintervogeltelling Noorderwold-Eemvallei

De vogeltellingen van deze winter in ons nieuwe natuurgebied Noorderwold-Eemvallei geven een mooi beeld van de ontwikkeling aan diversiteit van vogels.

© Gertjan van Noord
Putter – Carduelis carduelis

Tussen eind december en eind februari werden bijvoorbeeld grote groepen vinken en putters gezien, beide kleine zadeneters. Die waren vooral te vinden in de hier, als tijdelijke natuurmaatregel, aangelegde bloemblokken. Ook verschillende soorten ganzen streken er neer (grauwe, kol-, brand- en toendrarietgans). Daarnaast werden er verschillende roofvogels gesignaleerd: buizerd, havik, smelleken, torenvalk én de blauwe kiekendief.

Muizen

Beheerder Roelof Duijff: “Het grasland en de luzerneakkers in combinatie met de wintervoedselveldjes en de bloemblokken trokken naast vogels ook veel muizen. Het is daardoor ideaal jaaggebied voor roofvogels.” De vele muizengaten in het land ondersteunen dit. De tellingen laten daarmee ook de meerwaarde van bloemblokken in een agrarisch landschap zien.

Eind februari is ook de rietgors weer gezien en gehoord in Noorderwold-Eemvallei. Die zal zich in de nog aan te leggen moerasdelen ook zeker thuis gaan voelen.


Nieuwe natuur Noorderwold-Eemvallei wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer over het project: flevolandschap.nl/noorderwold-eemvallei.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?