WPZ goede buur voor Noorderwold-Eemvallei

In het nieuwe natuurgebied Noorderwold-Eemvallei van Het Flevo-landschap zijn enkele inrichtingsmaatregelen het resultaat van overleg met Windpark Zeewolde.

De nieuwe windmolens van Windpark Zeewolde (WPZ) liggen langs het volop in ontwikkeling zijnde Noorderwold-Eemvallei en de Grote trap, een natuurzone met een doorgaande fietspad. Om de lokale impact van de aanleg van de windmolens op natuur en water te compenseren, trof Windpark Zeewolde in overleg met Het Flevo-landschap verschillende maatregelen.

In gesprek gegaan

“We zijn als windpark in eigendom van lokale boeren en omwonenden”, vertelt directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma van Windpark Zeewolde. “Als goede buur zijn we daarom het gesprek met Het Flevo-landschap aangegaan om te kijken hoe we de verplichte compensatie zo konden realiseren dat dit maximaal ten goede kwam aan haar nieuwe natuurgebied Noorderwold-Eemvallei. We zijn trots op hoe dit gegaan is.” Ook Het Flevo-landschap is te spreken over de samenwerking. “Het overleg heeft op een mooie manier iets extra’s voor de natuur opgeleverd”, aldus projectleider Mariska Helderman van Het Flevo-landschap.

Natuurvriendelijke oever

Eén van de maatregelen was het verbreden en natuurvriendelijk herinrichten van een zijde van de Wulptocht. Om voortdurende afkalving van de oever te voorkomen was hier beschoeiing aangebracht. Om te zorgen dat dieren toch makkelijk het water uit kunnen, zijn hier op verschillende plekken inhammen in gemaakt. Omdat het water op deze punten ook in- en uit kan stromen is de bodem hier ook altijd vochtig en voedselrijk voor vogels.

Bloeiende akkers en grote bomen

Een mooie plus is ook de aanplant deze winter van twaalf grote vervangende bomen voor WPZ in plaats van twaalf kleintjes. Verder zijn er de afgelopen jaren in Noorderwold-Eemvallei door WPZ bloemblokken ingezaaid voor insecten en vogels en is een keverbank aangelegd met grond die vrijkwam bij de aanleg van de windmolens. Een keverbank is een brede rug grond van 50-70 centimeter hoog waarop een mengsel grassen en kruiden groeit. Loopkevers en andere insecten en spinnen vinden hier voedsel en schuilplaats. Sieburgh Sjoerdsma: “Omdat wij hier met groot materieel aan het werk waren en veel vrijkomende grond hadden, en Het Flevo-landschap al plannen had voor natuurontwikkeling, konden we hier samen werk-met-werk maken. Zo konden we direct waarde toevoegen aan het nieuwe natuurgebied.”


Nieuwe natuur Noorderwold-Eemvallei wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuurvan de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer over het project: flevolandschap.nl/noorderwold-eemvallei.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?