Zeewolde akkoord met bestemmingsplan Noorderwold deelgebied 3

De gemeenteraad van Zeewolde heeft op 24 mei 2022 het bestemmingsplan van een eerste deel van het nieuwe natuurgebied Noorderwold-Eemvallei vastgesteld. Het gaat om deelgebied 3 (37 hectare) uit de eerste fase van natuurontwikkeling door Het Flevo-landschap in Zeewolde, nabij Almere. Het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland maakt de ontwikkeling mede mogelijk.

De herziening van het bestemmingsplan was nodig om de percelen om te kunnen vormen naar bos en natuurlandbouw. Onder deze natuurlandbouw valt bijvoorbeeld agroforestry. Denk aan noten- en fruitbomen met daartussen strokenteelt van voedselgewassen. Ook zijn er houtwallen gepland en, langs de randen, grasstroken, als buffers richting de percelen van de buren. In de zuidwesthoek van het gebied worden archeologische sporen verwacht. Om die te beschermen, komt hier alleen beplanting zonder diepgaande wortels, zoals bloemenblokken of wintervoedselstroken.

Nieuwe Natuur Noorderwold-Eemvallei

Deelgebied 3 is eigendom van Het Flevo-landschap en sluit aan op natuurgebied de Grote Trap in Zeewolde dat Het Flevo-landschap al beheert. Het bos is deels compensatie van natuur die de afgelopen jaren verdween door de verbreding van de A6. De totale omvang van fase 1 van Noorderwold-Eemvallei is zo’n 185 hectare groot.

De ambitie is dat Noorderwold-Eemvallei zich ontwikkelt tot een gastvrij gebied waar bezoekers natuur kunnen beleven en natuurinclusieve landbouw kunnen ervaren. Het gebied wordt voor veel mensen belangrijke natuur dichtbij: voor inwoners van Zeewolde, Almere Hout en eerste deel van Oosterwold aan de andere kant van de A27, Almere Buiten aan de andere kant van de A6, en natuurlijk alle toekomstige bewoners van Oosterwold.

Meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan en de beroepsprocedure is binnenkort te vinden op de website van de gemeente Zeewolde.

Samenwerking

Noorderwold-Eemvallei is begonnen als gezamenlijk initiatief van natuurorganisatie Het Flevo-landschap en biologisch landbouwbedrijf ERF. Partner Stichting Hemus gaat in samenwerking met ERF de natuurlandbouw in deelgebied 3 realiseren.

Noorderwold-Eemvallei wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie particulieren en natuurorganisaties in staat toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen, vanuit de behoefte van Flevolanders, dicht bij hun woonomgeving, die op termijn zelfstandig kan voortbestaan.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?