De 5 leukste vogelkijkplekken

blauwborst

Flevoland is een geweldig vogelparadijs. Je vindt er typische bosvogels, zoals de grote bonte specht en de boomkruiper. Tussen de rietvelden leven de kleine karekiet, rietzanger en blauwborst. Op voormalig eiland Schokland vind je typische weidevogels als grutto, kievit en tureluur. En achter de kijkschermen van de Lepelaarplassen kun je de ijsvogel zien. Of er zweeft een zeearend boven het moeras door het luchtruim. We hebben de 5 leukste vogelkijkplekken voor je op een rij gezet.

Lepelaarplassen

De Lepelaarplassen is een uitgestrekt en bijzonder moerasgebied tussen het Markermeer en Almere. Het gebied is een mix van water, riet, bos en nat grasland. En dat zorgt voor veel verschillende soorten. Van typische watervogels zoals eenden en ganzen, tot weidevogels zoals grutto, kievit en tureluur, een keur aan bosvogels èn soorten als blauwborst, baardman, lepelaar, ijsvogel, roerdomp, grote zilverreiger, bruine en blauwe kiekendief en zeearend. In het gebied zijn maar liefst meer dan 300 soorten waargenomen. Observatiehut ‘De Lepelaar’ is een fenomeen onder vogelliefhebbers en langs de zuidrand van het gebied vindt je meerdere observatiehutten en kijkschermen. Benieuwd? Download de fiets/wandelroute Rondje Lepelaarplassen.

Meer over dit gebied

Wilgenbos

Het Wilgenbos, een dicht begroeid bos met verschillende waterpartijen, is het leefgebied van de bever en de ijsvogel. De naam Wilgenbos geeft al aan dat er vooral wilgen in het bos staan: van schietwilg tot geoorde wilg, amandelwilg en boswilg. Het bos is na de inpoldering spontaan ontstaan uit wilgenzaadjes van wilgenmatten die werden gebruikt voor de naastgelegen Oostvaardersdijk. Een echt oerbos dus! In het bos kun je een rondwandeling over onverharde paden volgen, terwijl je geniet van het dichtbegroeide bladerdek en het gezang van bosvogels, zoals de grote bonte specht en de boomkruiper. Er staan twee kijkschermen bij de centrale plas waar je met wat geluk de ijsvogel kunt zien. Download hier de Oerbosroute in het Wilgenbos.

Meer over dit gebied

Kamperhoek

De Kamperhoek ligt als een wig in het Ketelmeer en IJsselmeer en is daardoor een logische plek voor trekvogels en trekvlinders om uit te rusten en te foerageren. Het altijd vochtige loofbos is zangvogelrijk. Moeras- en bosvogels die voorkomen in de Kamperhoek zijn onder meer de boomvalk, nachtegaal, matkop en roerdomp. Het gebied kent een grote aalscholverkolonie en we hopen op termijn op nestelende zeearenden. Binnenkort wordt het nieuwe kijkscherm geplaatst dat je goed zicht geeft op het moeras en de oeverzwaluwwand.

Meer over dit gebied

Schokland

De bewoningsgeschiedenis van het voormalige eiland Schokland bestrijkt een periode van zo’n 10.000 jaar. Het gebied is een tijdscapsule van de Nederlandse geschiedenis en de archeologische bodemschatten worden voor toekomstige generaties bewaard door hen vochtig te houden. En dat is goed nieuws voor de natuur: Schokland is één van de weinige weidevogelgebieden in Flevoland waar onder meer kievit, grutto en tureluur het goed doen. Maar je ziet er ook vele soorten ganzen, eenden en reigers. Via een rondwandeling langs de hoger gelegen oevers van het voormalige eiland kun je de vogels goed zien. En als je er toch bent: neem ook een kijkje in het Schokkerbos, een mekka voor bosvogels. Download de fiets/wandelroute Ruïneroute of Vluchthavenroute.

Meer over dit gebied

Rotterdamse Hoek

De Rotterdamse Hoek is een moerasgebied met een kwelplas, rietruigtes en een klein bos langs de oevers van het IJsselmeer in de Noordoostpolder. Op deze voormalige landbouwgrond heeft Het Flevo-landschap goede omstandigheden gecreëerd voor water- en weidevogels. Het gebied ligt op de trekroute van vele zangvogels en er broeden diverse bosvogels zoals tuinfluiter, vink, grote bonte specht en boomkruiper. In de nattere gebieden vind je dodaars, bergeend, wintertaling, krakeend, slobeend, smient, zomertaling, kleine plevier, kievit, gele kwikstaart, grutto, roerdomp, veldleeuwerik, graspieper en tureluur. Tijdens de trek maak je kans op bosruiter, witgat en kemphaan. Een gebied dat je niet mag missen als vogelliefhebber.

Meer over dit gebied

Doneer voor nieuwe kijkhutten

De twee vogelkijkhutten langs de Natte Graslanden zijn nodig aan vervanging toe. Daarom gaan we ze vernieuwen. Help jij mee met een gift? Elke bijdrage is welkom en je maakt daarbij ook nog kans om een verrekijker te winnen!

Doneer eenmalig