Vrijwilligers

Meer dan 150 vrijwilligers helpen Het Flevo-landschap actief mee. De gastheren en –vrouwen in de bezoekerscentra, de gidsen, beheervrijwilligers en de veldwaarnemers: het zijn allemaal mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor de Flevolandse natuur, omdat ze dat belangrijk én leuk vinden.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende functies.

 • Beheervrijwilliger
 • Gastheer / gastvrouw bij bezoekerscentra
 • Wandelgids
 • Medewerker promotieteam
 • Vrijwilliger monitoring

Ontvangt u liever eerst wat meer informatie neem dan contact met ons op via info@flevolandschap.n of bel 0320-286 111 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur)

Aanmeld formulier

Gastheer of gastvrouw bij bezoekerscentrum

Het Flevo-landschap heeft drie bezoekerscentra. Hier kunnen bezoekers terecht voor informatie over de gebieden en activiteiten van Het Flevo-landschap. In de winkeltjes van de bezoekerscentra verkopen we naast fiets- en wandelkaarten ook allerlei cadeauartikelen gerelateerd aan de natuur. Ook kunnen bezoekers informatie verkrijgen over excursies en deze direct boeken.

AAN DE SLAG

Een bezoekerscentrum wordt bemenst door een team van vrijwilligers. Voor dit team is Het Flevo-landschap op zoek naar nieuwe collega’s.
De taken van de gastvrouw of gastheer zijn:
 • openen en sluiten van het bezoekerscentrum
 • verstrekken van informatie over de natuurgebieden
 • werven van nieuwe begunstigers
 • runnen van het winkeltje
 • beantwoorden van de telefoon

Bezoekerscentrum Natuurpark Lelystad is elke dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur ('s winters tot 16.00 uur). Op Schokland en in Almere is het bezoekerscentrum in het weekend geopend van 12.00 tot 17.00 uur (’s winters tot 16.00 uur). Van juli t/m september zijn ook deze bezoekerscentra iedere dag geopend. Op drukke dagen bemens je het bezoekerscentrum met een collega. Tijdens rustige dagen run je het centrum alleen, maar kun je indien nodig rekenen op de beheerder.

Voor de functie van gastvrouw/-heer is geen specifieke kennis nodig. Je moet het leuk vinden om met mensen om te gaan, stressbestendig zijn en nauwkeurig kunnen werken. 

Beheervrijwilliger

Geregeld gaan we aan de slag rondom bezoekerscentrum De Trekvogel en De Gesteentetuin. De werkzaamheden kunnen variëren van het knippen van de heg tot het schoonmaken van de dakgoten. Voor de functie van beheervrijwilliger is geen specifieke kennis of ervaring nodig. Je moet het vooral leuk vinden om lekker buiten in de natuur bezig te zijn. Gezelligheid, gegarandeerd een frisse neus en de natuur een handje helpen: dat zijn de drie belangrijkste kenmerken van deze functie.

Ook in de andere gebieden in Flevoland (niet gekoppeld aan een bezoekerscentrum) kunnen wij vrijwilligers gebruiken, wilt u meer weten? neem dan contact met ons op.

De werkzaamheden worden begeleid door een medewerker van Het Flevo-landschap en ook het materiaal wordt door ons verzorgd. Het gaat om lichte beheerwerkzaamheden; zowel mannen als vrouwen, jong en oud, zijn van harte welkom in ons team!

Taken en vaardigheden:

 • Als beheervrijwilliger help je mee met lichte beheerwerkzaamheden, zoals:
 • snoeiwerkzaamheden langs paden
 • maaien en afharken van graspaden
 • onderhoudswerkzaamheden
 • controleren van wandelroutes
 • schilderen van routepaaltjes

Wij kunnen ook zeker hulp gebruiken bij andere zwaardere beheerwerkzaamheden. Kunt, en wilt, u ons daar mee helpen? Neem dan contact met ons op.

Wandelgids

Jaarlijks worden er in de gebieden van Het Flevo-landschap tientallen excursies georganiseerd. Dit zijn excursies waarvoor iedereen zich kan opgeven en excursies die we op verzoek voor groepen organiseren. Een excursie wordt geleid door een gids die al wandelend de groep meeneemt door het gebied.

Vaardigheden

Je wordt door Het Flevo-landschap opgeleid tot wandelgids. Heb je een IVN-cursus gevolgd, dan is dit uiteraard een pré. De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Vaardigheid in het organiseren en uitvoeren van excursies, zoals omgaan met diverse doelgroepen en hanteren van verschillende werkvormen;
 • Kennis over (veld)biologie, ecologie en de eigen streek;
 • Relevante informatie kunnen opzoeken en bijhouden van deze kennis.

Daarnaast vinden we deze eigenschappen belangrijk:

 • Bewuste houding t.a.v. natuur en milieu (voorbeeldfunctie voor publiek);
 • Kennis en enthousiasme kunnen overdragen op publiek;
 • Openstaan voor meningen en ideeën van anderen, in gesprek met publiek kunnen raken;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Geruime tijd buiten op pad kunnen zijn.

Voor het team wandelgidsen zoeken wij uitbreiding voor zowel door de weeks als in de weekeinden.

Vrijwilliger promotieteam

Ons enthousiaste promotieteam informeert het publiek over de natuurgebieden en activiteiten van Het Flevo-landschap. Ook werven ze begunstigers, de donateurs van de stichting. Deze begunstigers heeft de stichting hard nodig om haar werk te kunnen blijven doen en om draagvlak te creëren.

Jaarlijks staat het promotieteam in de weekenden op ongeveer 16 evenementen en/of natuur- en milieumarkten. Medewerkers van het team leggen contact met allerlei soorten mensen.

Activiteiten

 • Voorlichting geven over natuurgebieden en activiteiten van Het Flevo-landschap
 • Werven van donateurs
 • Verkopen van natuurgeoriënteerde spullen

Je kan zelf aangeven op welke data, locaties en tijden je wilt werken. We vragen minimaal zes keer per jaar een dagdeel je medewerking.

Voor het promotieteam zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die voornamelijk in de weekeinden beschikbaar zijn. Het is handig als je makkelijk contact legt en goed kunt uitleggen.

Vrijwilliger monitoring

Om ons beheer goed uit te kunnen voeren, zijn goede monitoringsgegevens van essentieel belang. Het bepalen van het juiste peilbeheer, maaibeheer, bos(rand)beheer, etc. kan pas, als wij weten welke flora en fauna in een terrein aanwezig zijn. Met name door verschillende inventarisaties met elkaar te vergelijken kunnen wij bepalen wat het effect is van dit beheer en het ‘finetunen’ waar mogelijk. Voor deze monitoring zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen!

Met name voor de weidevogelmonitoring (relatief makkelijk door minder soorten en minder bezoeken) en vlinder- en libellenmonitoring hopen wij vrijwilligers te vinden. Deze drie (soort)groepen reageren relatief snel op beheeringrepen, waardoor wij met monitoringsgegevens ons beheer kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen we met goede communicatie ons beheer direct ook beter sturen; een weidevogelgrasland kunnen we later maaien bij bijzondere soorten en om een populatie zwartsprietdikkopjes maaien wij graag heen! Hiermee zouden wij ons beheer dus direct en indirect kunnen sturen.

Maar, ook voor overige broedvogels, zoogdieren, amfibieën, insecten, weekdieren, vaatplanten, mossen en zelfs korstmossen zijn wij blij met alle gegevens (en hierop gebaseerde beheeradviezen) die wij kunnen krijgen. Ook met deze gegevens kunnen wij ons beheer effectiever uitvoeren en hiermee onze doelen beter bereiken.

Voor het uitvoeren van bovenstaande monitoring is soortenkennis erg belangrijk. Heeft u geen soortenkennis, maar wilt u toch graag wat voor ons betekenen? Ook dan vragen wij u om contact met ons op te nemen: voor het opnemen van het waterpeil of het in kaart brengen van paden of uitgevoerd beheer zijn wij ook regelmatig op zoek naar vrijwilligers! Daarnaast kunnen we kijken of er (bij andere organisaties) mogelijkheden zijn voor een cursus voor een bepaalde soortgroep.

Heeft u interesse en zou u graag wat bij willen dragen? Neem dan contact op met Linde van der Burgh via l.vanderburgh@flevolandschap.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!