Het Flevo-landschap kritisch op luchthavenbesluit Lelystad Airport

Het Flevo-landschap is kritisch op de uitbreidingsplannen van Airport Lelystad en steunt de manifestaties die op zaterdag 14 mei plaatsvinden voor krimp van de luchtvaart. Er zijn manifestaties gepland bij Luchthaven Schiphol en de regionale vliegvelden van Lelystad, Eelde, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.

Uitbreiding Lelystad Airport ongewenst

Het Flevo-landschap maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van de luchtvaart in Flevoland. De impact van de huidige regionale vluchten vanaf Lelystad Airport is acceptabel voor mens en natuur, de beoogde uitbreiding met vele (vooral) Europese vakantievluchten is dat niet.

  • De luchtvaart draagt substantieel bij aan de concentratie van CO2 in de atmosfeer en is daarmee mede verantwoordelijk voor klimaatverandering.
  • De vele extra vliegtuigen, die over een grote afstand erg laag over de provincie gaan vliegen, zorgen voor extra aantasting van de luchtkwaliteit, voor extra stikstofdepositie en ook voor verstoring van mens en natuur door geluid.
  • De vliegroutes van stijgende en dalende vliegtuigen doorsnijden belangrijke foerageer- en trekroutes van vogels. 

Zorgen om natuur en rust

Het Flevo-landschap maakt zich zorgen over de gevolgen van de vliegveldactiviteiten op haar natuurtaken. De vliegveldactiviteiten tasten onze kerntaak als natuurorganisatie aan: het beheren en verbeteren van natuurwaarden en recreatieve waarden en het toegankelijk maken van onze natuurgebieden. Wij zijn teleurgesteld dat er niet of nauwelijks aandacht is voor de gevolgen van extra vluchten voor de natuur- en openluchtrecreatie in nabijgelegen natuurgebieden.

  • Het Flevo-landschap beheert meerdere gebieden binnen de 6-kilometerzone* rondom het vliegveld, zoals Natuurpark Lelystad, de Burchtkamp, het Larserbos, het Knarbos en het Wilgenreservaat. Wij willen dat deze gebieden ook in de toekomst een natuurbestemming houden. Wij maken ons zorgen dat de vogels, bomen en planten in deze gebieden op termijn worden aangemerkt als ongewenste obstakels voor de veiligheid van het vliegverkeer en moeten worden geruimd.
  • De unieke natuur, ruimte en rust in Flevoland trekken veel bezoekers en dat heeft een toeristische, maatschappelijke en economische waarde. Natuur en natuurbeleving dragen aantoonbaar bij aan de gezondheid van mensen en dieren. De groei van de luchthaven zal deze rustbeleving ernstig verstoren.
  • Ten slotte verbazen wij ons als natuurorganisatie over de uitbreiding van het vliegveld. Vooral omdat er momenteel in Nederland grote inspanningen worden geleverd om het klimaat minder te belasten en de uitstoot van extra stikstof, fijnstof en CO2 tegen te gaan.

* In verband met het risico op vogelaanvaringen van stijgende en dalende vliegtuigen, wordt er een zone van 6 kilometer rondom luchthavens aangehouden waarin vogels afgeschrikt dan wel verwijderd worden. Het vogelrijke Natuurpark Lelystad (met onder meer een ooievaarskolonie) valt binnen die 6-kilometerzone.

Overleg met belanghebbende partijen

De uiteindelijke besluitvorming over Lelystad Airport ligt bij het Rijk. Het Flevo-landschap draagt haar kritische standpunt over Lelystad Airport uit in diverse overleggen met onder meer de luchthaven, de Gemeente Lelystad, de Provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Flevo-landschap werkt daarnaast samen met – onder meer – Natuur en Milieu Federatie Flevoland, die het groene belang in Flevoland faciliteert, stimuleert en coördineert. 

Meer informatie over de manifestaties op 14 mei 2022 is te vinden 14meimanifestatie.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?