Projecten

Behalve de terugkerende beheer- en onderhoudswerkzaamheden voert Het Flevo-landschap ook projecten uit om de natuur te ontwikkelen, beter toegankelijk te maken of onder de aandacht van het publiek te brengen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste lopende projecten.

De Grote Trap

De Grote Trap is een natuurstrook, die nog niet toegankelijk is gemaakt voor het grote publiek. Daar gaat provincie Flevoland verandering in brengen samen met het Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-landschap. De provincie gaat een recreatief fietspad aanleggen tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde van ongeveer tien kilometer lang. We noemen het fietspad: De Grote Trap. In het fietsseizoen 2019 kan er volop worden genoten van dit nieuwe fietspad dat naar alle verwachting eind 2018 klaar is.

Meer informatie

Nieuwe Natuur Flevoland

Op woensdag 17 december heeft Provinciale Staten van Flevoland een besluit genomen over de projecten in het kader van het Programma Nieuwe Natuur. Het Flevo-landschap had daarvoor drie eigen projecten ingediend en is blij dat zij voor 2 van de 3 projecten de uitvoering kan oppakken. En zelfs voor het derde project is perspectief.

Noorderwold-Eemvallei
In en nabij het plangebied Oosterwold (ontwikkeling Almere en Zeewolde) nabij de A6 en ten oosten van de A27 kan een natuurrijk en gastvrij gebied ontwikkeld worden waar bezoekers het beste wat natuur en landbouw in Flevoland voortbrengen, ervaren en beleven. Noorderwold-Eemvallei brengt natuur, landbouw en stad bij elkaar.

In dit voorstel wordt 250 ha nieuwe natuur ontwikkeld die nieuw leefgebied biedt voor vogels van moeras, grasland, struweel en akkerland en die goed past in de agrarische omgeving, maar ook een bijdrage levert aan de biologische (stads)landbouw. De uitbreiding van biologische (stads)landbouw (circa 680 ha) levert een verdere versterking van de biodiversiteit en natuurwaarden op. Een win-win situatie.

Het Flevo-landschap heeft dit voorstel samen met ERF ingediend.

Update 1 juli 2016, Landschapszone Eemvallei in Oosterwolde weer een stap dichterbij. Lees meer

Gouden randen van de Pampushout
Aan de randen van de Pampushout in Almere wordt een strook wetland (open water en riet) aangelegd. Totaal 19 ha. Deze nieuwe natuur voegt een nieuw leefgebied toe aan het bos en vormt ook de ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone van de Lepelaarplassen naar het Kromslootpark. Essentieel voor dieren als de purperreiger en de bever. Maar deze 19 ha versterken ook de gehele Pampushout. Een gebied van 525 ha.

Grote Trap
De impuls voor natuur en recreatie op de Grote Trap, het voormalige Adelaarswegtracee is niet gehonoreerd als project Nieuwe Natuur. Omdat de provincie desondanks de aanleg van een recreatief fietspad waardevol vindt, is toegezegd dat de provincie voor andere financiering gaat zorgen. Samen met het waterschap Zuiderzeeland wordt verkend of er natuurvriendelijke oevers kunnen komen.

In overleg met de provincie en andere partijen zal de verdere uitwerking opgepakt worden.
Wanneer al daadwerkelijk met de aanleg van deze nieuwe natuur gestart kan worden is nog niet aan te geven.

"Wij staan in de startblokken en willen graag met andere partijen samenwerken om aan de slag te gaan, zodat de inwoners van Flevoland over een paar jaar al kunnen genieten van de nieuwe natuur", zegt Martin Jansen, directeur van Het Flevo-landschap.

Deelname in het project Visie Erfgoed en Ruimte Schokland

Om de bijzondere kwaliteiten van Schokland beter bekend te maken bij het publiek, stelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed € 350.000 beschikbaar voor Schokland en omgeving. Naast de rijksbijdrage stellen de gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap ieder een bedrag beschikbaar..

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt € 350.000 beschikbaar voor Schokland en omgeving. Gemeente Noordoostpolder gaat het bedrag inzetten om de presentatie, beleving en toeristische en recreatieve ontwikkeling van Schokland en omgeving te stimuleren. De gelden komen voort uit de Visie Erfgoed en Ruimte van het kabinet. Deze Visie Erfgoed en Ruimte luidt een volgende fase in van de modernisering van de monumentenzorg en is gericht op het verbinden van de zorg voor het cultureel erfgoed met andere ruimtelijke ontwikkelingsopgaven op het gebied van onder meer economie, veiligheid en duurzaamheid. Gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap stellen naast de rijksbijdrage ieder een bedrag beschikbaar van € 40.000.

Economische stimulans

Het doel is om de bijzondere kwaliteiten van Schokland beter bekend te maken bij het publiek. Daarvoor worden passende activiteiten ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de plannen wordt ook rekening gehouden met een economische stimulans: Gemeente Noordoostpolder kijkt hoe de ondernemers in het gebied hier goed op aan kunnen haken. De plannen voor Schokland en omgeving staan niet op zich. In de periode 2007-2012 werd er via een eerste Publieksparticipatieplan geïnvesteerd om Schokland en omgeving te promoten. Daarvoor werden onder andere toeristische arrangementen, een website en de Archeoroute in het leven geroepen.

Financiering: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gemeente Noordoostpolder, Het Flevo-landschap

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!