Pampushout krijgt lang gekoesterde Gouden Randen

Bordje.jpgwoensdag 11 april 2018

Stichting Flevo-landschap kan aan de slag met een stuk verbindingsnatuur bij Almere. Gisteren ondertekenden Martin Jansen, directeur van deze organisatie en gedeputeerde Jan-Nico Appelman op de toekomstige projectlocatie de realisatieovereenkomst voor het Nieuwe Natuur-project ‘Gouden Randen langs de Pampushout’, in het bijzijn van diverse betrokkenen.

De overeenkomst werd bekrachtigd met de symbolische overdracht van een eigen Nieuwe Natuur-bankje. Alle Nieuwe Natuur-projecten die de realisatiefase van het project halen, krijgen zo’n bankje met de projectnaam erop uit handen van gedeputeerde Appelman. Vanaf het projectbankje kunnen geïnteresseerden en natuurliefhebbers de nieuwe natuur letterlijk zien opbloeien.

Martin Jansen is blij dat het project van start kan: “De aanleg van de Gouden Randen langs de Pampushout is een lang gekoesterde droom, omdat daarmee twee ontwikkelingen samen worden gebracht: die van de Ecozone Kromslootpark –Lepelaarplassen en van het jonge bosgebied Pampushout.”

Aantrekkelijk voor mens en dier
De realisatie betekent een ecologische en recreatieve plus op de natte ecologische verbinding van de Lepelaarsplassen naar het Kromslootpark. De natuurlijke groene buffer tussen woongebieden aan de zuidwestelijke kant van Almere wordt robuuster gemaakt. De belangrijkste elementen in het project zijn open water, natuurvriendelijke oevers en grote rietstroken. De verwachting is dat dit een grote aantrekkingskracht zal hebben op vogels, wat bijdraagt aan de ecologische waarde van de natuur.

Straks ontstaat een spannende overgang van bos naar open landschap, waardoor het gebied attractiever wordt voor vogelliefhebbers en inwoners van Almere.

Droge voeten
Het project zorgt er bovendien voor dat Almeerders droge voeten houden. Het open water en de natuurvriendelijke oevers verbeteren de waterafvoer en waterbuffer vanuit het woongebied Almere Poort. Binnen het project werken Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere dan ook nauw samen.

Beide organisaties waren vertegenwoordigd bij het vieren van de mijlpaal op locatie. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “In het programma Nieuwe Natuur hebben we nadrukkelijk gezocht naar projecten die naast de natuur ook andere functies versterken. Dit project is daar weer een mooi voorbeeld van.”

Programma Nieuwe Natuur
Stichting Flevo-landschap heeft het plan voor de realisatie van de Gouden Randen langs de Pampushout zo’n 5 jaar geleden ingediend bij de provincie in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Met dit programma stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!