Jeugdschaduwfractie moet stem jongeren laten horen

OPmaat2.jpgGeplaatst: 15 maart

Nina ter Horst, voormalig dijkgraaf bij het landelijke Jeugdwaterschap, en Jacob van Olst, lijsttrekker van de waterschapspartij Water, Wonen en Natuur, vertellen over hun voorstel om een jeugdschaduwfractie te beginnen bij Waterschap Zuiderzeeland.

Het Flevo-landschap staat voor natuur en is politiek neutraal. Toch vinden wij de komende waterschapsverkiezingen erg belangrijk. Als natuurorganisatie zoeken wij nadrukkelijk samenwerking met partijen die zich inzetten voor natuurbeheer, waterkwaliteit en biodiversiteit. In dit artikel vertellen Nina ter Horst, voormalig dijkgraaf bij het landelijke Jeugdwaterschap, en Jacob van Olst, lijsttrekker van de waterschapspartij Water, Wonen en Natuur, over hun voorstel om een jeugdschaduwfractie te beginnen bij Waterschap Zuiderzeeland.

Nina: "Natuur, klimaat en water-, lucht- en bodemkwaliteit zijn belangrijke thema's voor jongeren. Kijk maar naar de grootschalige landelijke protestacties van jongeren voor een serieuzer klimaatbeleid. Jongeren begrijpen dat de klimaatbesluiten die de landelijke politiek nu neemt (of juist niet neemt) grote gevolgen hebben voor hun toekomst. En daar hebben ze - terecht - een mening over."

Jacob: "Je ziet dat natuur en waterkwaliteit overal onder druk staan. Ook in Flevoland. Denk bijvoorbeeld maar aan alle medicijnresten, microplastics en landbouwgif die in ons water terecht komen. 'Water, Wonen en Natuur' wil die situatie verbeteren en zoekt zoveel mogelijk steun voor die opgave. Vandaar dat wij met het idee kwamen om een schaduwfractie van jongeren te starten in Waterschap Zuiderzeeland. Met als doel: de verbinding tussen de vaak wat oudere bestuurders en de jeugd te verbeteren en zo meer draagvlak te krijgen voor echte veranderingen. We kunnen tenslotte veel van elkaars denkbeelden en overtuigingen leren en staan samen voor dezelfde uitdaging: schoon drinkwater en een gezonde natuur."

Nina: "Zo'n schaduwfractie zou een provinciale variant op het landelijke Jeugdwaterschap kunnen zijn. Een groep betrokken jongeren die zich sterk maakt voor schoner drinkwater, meer biodiversiteit en goed waterbeheer. Zo'n schaduwfractie kan ook fungeren als jongerendenktank van het waterschap of als ambassadeur op congressen en bijeenkomsten over water en waterbeheer. Ik vind het erg belangrijk om jongeren meer te betrekken bij waterbeheer en het waterschap. En als zij de bestuurders scherp kunnen houden, is dat natuurlijk mooi meegenomen!"

Jacob: "We roepen jongeren van 15 tot 25 jaar dan ook op om zich aan te melden voor deze schaduwfractie. Je politieke voorkeur is niet belangrijk. Je moet hart hebben voor natuur en een gezonde toekomst van de planeet. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via onze website www.waterwonenennatuur.nl of stuur een PB via onze Facebookpagina Water Wonen en Natuur."

Nina: "Doen! Er is behoefte aan jongeren met een mening!"

Op de foto (vlnr): Ben Huisman (directeur Het Flevo-landschap), Nina ter Horst (voormalig dijkgraaf bij het landelijke Jeugdwaterschap), Jacob van Olst (lijsttrekker van de waterschapspartij Water, Wonen en Natuur).

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!